Zgrada u ulici rade končara 32

Nešto o

objektu

Zgrada se sastoji od 16 stanova i 4 garaže.

Napomena: Broj svakoga stana naznačen je ispred ulaznih vrata. Isto pravilo važi i za garažne objekte.

Pogledajte našu

Galeriju

Prisutne su samo neke od slika! 

r.br.

oznaka

kvadratura (m2)

tip stana

cena u eur

status

PRIZEMLJE

1.

stan 5

44.40

dvosoban

dogovor

prodat

2.

stan 6

43.43

dvosoban

dogovor

prodat

I SPRAT

3.

stan 7

50.66

dvosoban

dogovor

prodat

4.

stan 8

44.17

dvosoban

dogovor

prodat

5.

stan 9

58.81

dvosoban

dogovor

prodat

6.

stan 10

31.53

jednosoban

dogovor

prodat

7.

stan 11

67.15

trosoban

dogovor

prodat

II SPRAT

8.

stan 12

51.46

dvosoban

dogovor

prodat

9.

stan 13

44.19

dvosoban

dogovor

prodat

10.

stan 14

59.70

dvosoban

dogovor

prodat

11.

stan 15

31.50

jednosoban

dogovor

prodat

12.

stan 16

67.08

trosoban

dogovor

prodat

POTKROVLJE

13.

stan 17

50.52

dvosoban

dogovor

prodat

14.

stan 18

41.03

dvosoban

dogovor

prodat

15.

stan 19

59.68

dvosoban

dogovor

prodat

16.

stan 20

89.24

trosoban

dogovor

prodat

Planovi

Stanovi

Sa vaše leve strane vidite tabelu, u kojoj imate opis stana, njegove kvadrature, kojeg je tipa, cene i statusa da li je stan prodat, rezervisan ili slobodan.

U slučaju da je stan rezervisan ili slobodan najbolje bi bilo da se obratite na kontakt telefon ili da nam pošaljete poruku u našoj kontakt formi kako bi dobili sve potrebne informacije vezane za stan koji vas interesuje.

U koliko naziv stana ima crvenu boju, klikom na naziv stana npr. „stan 6“ možete da pogledate plan stana iz kataloga.

Planovi

Garaže

Garaže su označene slovnim i brojnim oznakam. Tabela ispod daje Vam sve neophodne informacije. Klikom na oznaku npr. „G2“, možete videti plan garaže iz kataloga!

r.br.

oznaka

kvadratura (m2)

cena u eur

status

1.

G1

15.26

dogovor

SLOBODNA

2.

G2

19.42

dogovor

SLOBODNA

3.

G3

19.60

dogovor

SLOBODNA

4.

G4

25.00

dogovor

prodata