Zgrada u ulici rade končara 23

Nešto o

objektu

Zgrada se sastoji od 19 stanova, 1 lokala i 6 garaža.

Napomena: Broj svakoga stana naznačen je ispred ulaznih vrata. Isto pravilo važi i za garažne objekte.

Pogledajte našu

Galeriju

Ovo su samo neke od slika iz zgrade koju gledate!

r.br.

oznaka

kvadratura (m2)

tip stana

cena u eur

status

PRIZEMLJE

1.

stan 8

50.16

dvosoban

dogovor

prodat

2.

stan 9

38.72

jednoiposoban

dogovor

prodat

I SPRAT

3.

stan 10

50.79

dvosoban

dogovor

prodat

4.

stan 11

54.70

dvosoban

dogovor

prodat

5.

stan 12

54.99

dvosoban

dogovor

prodat

6.

stan 13

73.45

trosoban

dogovor

prodat

7.

stan 14

42.17

jednoiposoban

dogovor

prodat

8.

stan 15

42.17

jednoiposoban

dogovor

prodat

II SPRAT

9.

stan 16

50.79

dvosoban

dogovor

prodat

10.

stan 17

54.70

dvosoban

dogovor

prodat

11.

stan 18

54.99

dvosoban

dogovor

prodat

12.

stan 19

73.45

trosoban

dogovor

prodat

13.

stan 20

42.17

jednoiposoban

dogovor

prodat

14.

stan 21

42.17

jednoiposoban

dogovor

prodat

POTKROVLJE

15.

stan 22

86.05

trosoban

dogovor

prodat

16.

stan 23

67.27

trosoban

dogovor

prodat

17.

stan 24

70.46

trosoban

dogovor

prodat

18.

stan 25

37.70

jednoiposoban

dogovor

prodat

19.

stan 26

37.70

jednoiposoban

dogovor

prodat

Planovi

Stanovi

Sa vaše leve strane vidite tabelu, u kojoj imate opis stana, njegove kvadrature, kojeg je tipa, cene i statusa da li je stan prodat, rezervisan ili slobodan.

U slučaju da je stan rezervisan ili slobodan najbolje bi bilo da se obratite na kontakt telefon ili da nam pošaljete poruku u našoj kontakt formi kako bi dobili sve potrebne informacije vezane za stan koji vas interesuje.

U koliko naziv stana ima crvenu boju, klikom na naziv stana npr. „stan 9“ možete da pogledate plan stana iz kataloga.

Planovi

Lokali

Slično opisu za stanove, u tabeli su date sve vama neophodne informacije, klikom na crveni naziv npr. „lokal 1“, možete videti plan lokala iz kataloga.

r.br.

oznaka

kvadratura (m2)

cena u eur

status

LOKALI

1.

lokal 1

26.70

dogovor

prodat

Planovi

Garaže

Garaže su označene slovnim i brojnim oznakam. Tabela ispod daje Vam sve neophodne informacije. Klikom na oznaku npr. „G4“, možete videti plan garaže iz kataloga!

r.br.

oznaka

kvadratura (m2)

cena u eur

status

1.

G2

15.77

dogovor

SLOBODNA

2.

G3

16.01

dogovor

prodata

3.

G4

17.87

dogovor

SLOBODNA

4.

G5

17.87

dogovor

prodata

5.

G6

17.87

dogovor

prodata

6.

G7

17.87

dogovor

SLOBODNA