OBJEKAT JE U FAZI IZGRADNJE!

Zgrada u ulici
ToZe MarkoviĆA 28

Nešto o

objektu

Zgrada se sastoji od 21 stana i 6 garaža.

Napomena: Broj svakoga stana naznačen je ispred ulaznih vrata. Isto pravilo važi i za garažne objekte

Pogledajte našu

Galeriju

Ovde su samo neke od slika prostorija od prethodnih zgrada…

r.br.

oznaka

kvadratura (m2)

tip stana

cena u eur

status

PRIZEMLJE

1.

stan 1

51.07

dvosoban

dogovor

SLOBODAN

2.

stan 2

62.71

trosoban

dogovor

SLOBODAN

3.

stan 3

41.39

jednoiposoban

dogovor

SLOBODAN

I SPRAT

4.

stan 4

51.51

dvosoban

dogovor

SLOBODAN

5.

stan 5

53.61

dvosoban

dogovor

SLOBODAN

6.

stan 6

42.83

jednoiposoban

dogovor

SLOBODAN

7.

stan 7

37.16

jednosoban

dogovor

SLOBODAN

8.

stan 8

37.29

jednosoban

dogovor

SLOBODAN

9.

stan 9

63.10

trosoban

dogovor

SLOBODAN

10.

stan 10

48.23

jednoiposoban

dogovor

SLOBODAN

II SPRAT

11.

stan 11

51.51

dvosoban

dogovor

SLOBODAN

12.

stan 12

53.61

dvosoban

dogovor

SLOBODAN

13.

stan 13

42.83

jednoiposoban

dogovor

SLOBODAN

14.

stan 14

37.16

jednosoban

dogovor

SLOBODAN

15.

stan 15

37.29

jednosoban

dogovor

SLOBODAN

16.

stan 16

63.10

trosoban

dogovor

SLOBODAN

17.

stan 17

48.23

jednoiposoban

dogovor

SLOBODAN

POTKROVLJE

18.

stan 18

51.50

dvosoban

dogovor

SLOBODAN

19.

stan 19

42.89

jednoiposoban

dogovor

SLOBODAN

20.

stan 20

74.58

troiposoban

dogovor

SLOBODAN

21.

stan 21

48.29

jednoiposoban

dogovor

SLOBODAN

Planovi

Stanovi

Sa vaše leve strane vidite tabelu, u kojoj imate opis stana, njegove kvadrature, kojeg je tipa, cene i statusa da li je stan prodat, rezervisan ili slobodan.

U slučaju da je stan rezervisan ili slobodan najbolje bi bilo da se obratite na kontakt telefon ili da nam pošaljete poruku u našoj kontakt formi kako bi dobili sve potrebne informacije vezane za stan koji vas interesuje.

U koliko naziv stana ima crvenu boju, klikom na naziv stana npr. „stan 3“ možete da pogledate plan stana iz kataloga.

Planovi

Garaže

Garaže su označene slovnim i brojnim oznakam. Tabela ispod daje Vam sve neophodne informacije. Klikom na oznaku npr. „G2“, možete videti plan garaže iz kataloga!

r.br.

oznaka

kvadratura (m2)

cena u eur

status

1.

G1

15.40

dogovor

SLOBODNA

2.

G2

16.79

dogovor

SLOBODNA

3.

G3

16.03

dogovor

SLOBODNA

4.

G4

15.48

dogovor

SLOBODNA

5.

G5

15.48

dogovor

SLOBODNA

6.

G6

16.03

dogovor

SLOBODNA