OBJEKAT JE ZAVRŠEN!

Zgrada u ulici
ToZe MarkoviĆA 28

Nešto o

objektu

Zgrada se sastoji od 21 stana i 6 garaža.

Napomena: Broj svakoga stana naznačen je ispred ulaznih vrata. Isto pravilo važi i za garažne objekte

Pogledajte našu

Galeriju

Ovde su samo neke od slika prostorija od prethodnih zgrada…

r.br.

oznaka

kvadratura (m2)

tip stana

cena u eur

status

PRIZEMLJE

1.

stan 1

51.07

dvosoban

dogovor

SLOBODAN

2.

stan 2

62.71

trosoban

dogovor

PRODAT

3.

stan 3

41.39

jednoiposoban

dogovor

PRODAT

I SPRAT

4.

stan 4

51.51

dvosoban

dogovor

PRODAT

5.

stan 5

53.61

dvosoban

dogovor

PRODAT

6.

stan 6

42.83

jednoiposoban

dogovor

PRODAT

7.

stan 7

37.16

jednosoban

dogovor

PRODAT

8.

stan 8

37.29

jednosoban

dogovor

PRODAT

9.

stan 9

63.10

trosoban

dogovor

PRODAT

10.

stan 10

48.23

jednoiposoban

dogovor

PRODAT

II SPRAT

11.

stan 11

51.51

dvosoban

dogovor

PRODAT

12.

stan 12

53.61

dvosoban

dogovor

PRODAT

13.

stan 13

42.83

jednoiposoban

dogovor

PRODAT

14.

stan 14

37.16

jednosoban

dogovor

PRODAT

15.

stan 15

37.29

jednosoban

dogovor

PRODAT

16.

stan 16

63.10

trosoban

dogovor

PRODAT

17.

stan 17

48.23

jednoiposoban

dogovor

PRODAT

POTKROVLJE

18.

stan 18

51.50

dvosoban

dogovor

PRODAT

19.

stan 19

42.89

jednoiposoban

dogovor

PRODAT

20.

stan 20

74.58

troiposoban

dogovor

PRODAT

21.

stan 21

48.29

jednoiposoban

dogovor

PRODAT

Planovi

Stanovi

Sa vaše leve strane vidite tabelu, u kojoj imate opis stana, njegove kvadrature, kojeg je tipa, cene i statusa da li je stan prodat, rezervisan ili slobodan.

U slučaju da je stan rezervisan ili slobodan najbolje bi bilo da se obratite na kontakt telefon ili da nam pošaljete poruku u našoj kontakt formi kako bi dobili sve potrebne informacije vezane za stan koji vas interesuje.

U koliko naziv stana ima crvenu boju, klikom na naziv stana npr. „stan 3“ možete da pogledate plan stana iz kataloga.

Planovi

Garaže

Garaže su označene slovnim i brojnim oznakam. Tabela ispod daje Vam sve neophodne informacije. Klikom na oznaku npr. „G2“, možete videti plan garaže iz kataloga!

r.br.

oznaka

kvadratura (m2)

cena u eur

status

1.

G1

15.40

dogovor

PRODATA

2.

G2

16.79

dogovor

PRODATA

3.

G3

16.03

dogovor

PRODATA

4.

G4

15.48

dogovor

PRODATA

5.

G5

15.48

dogovor

PRODATA

6.

G6

16.03

dogovor

SLOBODNA